TEITHIAU CERDDED CELF A THIRLUN

TEITHIAU CERDDED CELF A THIRLUN
AM DDIM!

Rydym yn parhau gyda’n teithiau cerdedd rhad ac am ddim eleni. Mae’r rhain wedi profi i fod yn boblogaidd iawn dros y blynyddoedd diwethaf yn y ffordd y maent yn cyfuno ymweliadau â stiwdios artistiaid â chyfleoedd i weld dysgu mwy am y tirwedd a’r hanes sy’n ysbrydoli llawer o’n artistiaid. Mae’r rhaglen boblogaidd o deithiau cerdded a theithiau braslunio wedi cael ei ehangu eleni i gynnwys tair taith gerdded gwneud ffilmiau ffôn a thaith feiciau. Rhoddir cyfarwyddyd ar deithiau cerdded braslunio a ffilmio, a fydd yn addas i ddechreuwyr a’r profiadol. Mae manylion pellach o dan y Tab Digwyddiadau.

TAITH 1- DYDD MERCHER 28 MAWRTH:Taith gerdded braslunio a diddordeb lleol gyda’r artist Christine Garwood a’r Tywysydd Caroline Bateson, yn cychwyn yn stiwdio Christine.

TAITH 2 – DYDD GWENER 30 MAWRTH:Taith gerdded stiwdio gyda’r Tywysydd Kath Thomas yn cychwyn ym maes parcio Priordy Penmon, ac yn cysylltu stiwdios yr artistiaid gerllaw.

TAITH 3 – DYDD SADWRN 31 MAWRTH: Taith gerdded gwneud ffilmiau ffôn clyfar, a diddordeb lleol, i Ynys Lawd ac yn ôl gyda’r gwneuthurwr ffilmiau Angharad Parry a’r Tywysydd Caroline Bateson yn cychwyn yn Amgueddfa Arforol Caergybi.

TAITH 4 – DYDD LLUN 2 EBRILL: Taith gerdded stiwdio a thirlunio gyda’r Tywysydd Kath Thomas yn cychwyn o faes parcio traeth Porth Trecastell, ac yn cysylltu artistiaid yn ardal Rhosneigr.

TAITH 5 – DYDD SADWRN 7 EBRILL:Taith gerdded braslunio a diddordeb lleol yn ardal Porth Eilian a Thrwyn Eilian gyda’r artist Christine Garwood a’r Tywysydd Caroline Bateson yn cychwyn yn Neuadd Sefydliad y Merched, Llaneilian.

TAITH 6 – DYDD SUL 8 EBRILL:Taith feicio dywysedig o’r ardal leol yn cysylltu stiwdios artistiaid. Mwy o fanylion ymhellach ymlaen.

ARCHEBU

Cysylltwch â Chanolfan Ucheldre ar 01407 763361 neu box-office@ucheldre.org i archebu. Mae’r hyn y gallwch ei archebu wedi’i gyfyngu i un daith 12 o bobl, gyda rhestr wrth gefn rhag ofn y daw lleoedd gwag. Mae pop taith gerdded yn gadael am 10.30 am ac yn cyrraedd yn ôl am 3pm. Rhoddir rhagor o fanylion wrth archebu.

Cefnogir gan A&B Cymru.

1 Ymateb i 'TEITHIAU CERDDED CELF A THIRLUN'

Rho Ymateb

E-bost ni fydd yn cael ei gyhoeddi. * (gofynnol)