STIWDIOS AGORED MÔN ARDDANGOSFEYDD AC ORIELAU

Gymryd y cyfle i weld casgliad mawr o artistiaid lleol yn gweithio gyda’i gilydd o fewn tair arddangosfa ar draws yr Ynys.

Mae’r holl artistiaid sydd wedi agor eu drysau i’r cyhoedd eleni yn arddangos darn o’u gwaith mewn dau leoliad ar draws yr Ynys – Canolfan Ucheldre, Caergybi o fis Mawrth 30 oed, a Chanolfan Hughes David ym Miwmares o fis Ebrill 28 oed.

Orielau eraill yn cymryd rhan gyda Stiwdios Agored Ynys Môn eleni yn cynnwys Oriel Ynys Môn, Oriel Tegfryn, Oriel Glyn Davies, Janet Bell Gallery, Beaumaris Jewellery Studio, H’artworks Gallery, Canolfan Beaumaris, Eden Emporium, Oriel Yr Hen Ysgol and Caffi Siop Mechell.

I gael rhagor o wybodaeth am yr arddangosfeydd hyn ac orielau, neu i ddod o hyd iddynt os gwelwch yn dda edrych ar ein gwefan, edrychwch ar y canllaw neu ffoniwch Canolfan Ucheldre 01407 763361

Rho Ymateb

E-bost ni fydd yn cael ei gyhoeddi. * (gofynnol)