Croeso!

Amcan Fforwm Celf Ynys Môn yw hyrwyddo’r celfyddydau ym Môn. Mae aelodaeth o’r Fforwm am ddim ac mae croeso i unrhyw un â diddordeb neu’n ymwneud â’r celfyddydau mewn unrhyw ffordd ymuno.

Mae’r tab Proffiliau Aelodau uchod yn rhestru’r holl aelodau cyfredol ynghyd â manylion o’u gwaith. Mae’r tab Stiwdios Agored yn rhoi manylion o Wythnosau Stiwdios ac Orielau Agored (8 Mawrth – 23 Ebrill 2017) gyda manylion o bawb sy’n cymryd rhan. Gellir gweld copi o’r 2017 Canllaw i lawr o fan hyn.5 Bydd yr Wythnosau Celfyddydau Perfformio nesaf yn cael eu cynnal dros y cyfnod Sadwrn 22 Hydref – Sul 5 Tachwedd 2017, ac ar hyn o bryd maent yn cynnwys y rheini a gymerodd rhan yn y rhai diwethaf. Gobeithiwn y byddwch yr wybodaeth ar y wefan hon yn ddefnyddiol ichi ac, os nad ydych chi o Fôn, y bydd yn eich annog chi i ddod draw ac ymweld â’n hynys hardd sydd mor llawn o bobl greadigol!

llwyddiannus iawn Wythnosau Arall Stiwdios Agored drosodd tan y flwyddyn nesaf, a gynhelir 08-23 Ebrill 2017. Cadwch lygad allan am y Ynys Môn Wythnosau Celf Perfformio cael ei gynnal yn ystod y cyfnod 22 Hydref – 6 Tachwedd 2016. Bydd hyn yn cynnwys yr ail Gŵyl Ffilm SeeMôr; manylion o dan y tab SeeMôr.

DIWEDDARAF: Nodwch fod Anne Snaith (H’Artworks) (Rhif 7) Ni fydd ar agor heddiw (Dydd Llun 10 Ebrill) oherwydd salwch.

Newyddion diweddaraf:

Wythnosau Celfyddydau Perfformio Ynys Môn 2017
25 Hydref 2017
Wythnosau Celfyddydau Perfformio Ynys Môn 2017

Mae Wythnosau Celfyddydau Perfformio Ynys Môn (APAW) yn rhedeg o ddydd Sadwrn 21 Hydref – dydd Sul 5 Tachwedd 2017. Eleni mae APAW yn cynnwys detholiad eang o gerddoriaeth ar gyfer pob blas ar gyfer cynulleidfaoedd i oedolion a theuluoedd … [Darllen mwy…]

SeaThought
25 Hydref 2017
SeaThought

Sorry, this entry is only available in English

Stiwdios Agored Môn 4 Tachwedd 2017
25 Hydref 2017
Stiwdios Agored Môn 4 Tachwedd 2017

Sorry, this entry is only available in English