Croeso!

Amcan Fforwm Celf Ynys Môn yw hyrwyddo’r celfyddydau ym Môn. Mae aelodaeth o’r Fforwm am ddim ac mae croeso i unrhyw un â diddordeb neu’n ymwneud â’r celfyddydau mewn unrhyw ffordd ymuno.

Mae’r tab Proffiliau Aelodau uchod yn rhestru’r holl aelodau cyfredol ynghyd â manylion o’u gwaith. Mae’r tab Stiwdios Agored yn rhoi manylion o Wythnosau Stiwdios ac Orielau Agored (13 – 28 Ebrill 2018) gyda manylion o bawb sy’n cymryd rhan. Gellir gweld copi o’r 2017 Canllaw i lawr o fan hyn.5 Bydd yr Wythnosau Celfyddydau Perfformio nesaf yn cael eu cynnal dros y cyfnod Sadwrn 19 Hydref – Sul 3 Tachwedd 2019, ac ar hyn o bryd maent yn cynnwys y rheini a gymerodd rhan yn y rhai diwethaf. Gobeithiwn y byddwch yr wybodaeth ar y wefan hon yn ddefnyddiol ichi ac, os nad ydych chi o Fôn, y bydd yn eich annog chi i ddod draw ac ymweld â’n hynys hardd sydd mor llawn o bobl greadigol!

llwyddiannus iawn Wythnosau Arall Stiwdios Agored drosodd tan y flwyddyn nesaf, a gynhelir 13-28 Ebrill 2019. Cadwch lygad allan am y Ynys Môn Wythnosau Celf Perfformio cael ei gynnal yn ystod y cyfnod 19 Hydref – 3 Tachwedd 2019. Bydd hyn yn cynnwys yr ail Gŵyl Ffilm SeeMôr; manylion o dan y tab SeeMôr.

Newyddion diweddaraf:

13 EBRILL – 28 EBRILL

Mae Wythnosau Celf Ynys Môn: Stiwdios Agored ac Orielau yn hyrwyddo celf ar Fôn drwy wahodd paentwyr, cerflunwyr, ffotograffwyr, gwneuthurwyr ffilmiau, arlunwyr print, artistiaid gosodiadau a gweithwyr crefft i agor eu stiwdios i ymwelwyr am … [Darllen mwy…]

Wythnosau Celfyddydau Perfformio Ynys Môn 2019

Mae Wythnosau Celfyddydau Perfformio Ynys Môn (APAW) yn rhedeg o ddydd Sadwrn 19 Hydref – dydd Sul 3 Tachwedd 2019. Eleni mae APAW yn cynnwys detholiad eang o gerddoriaeth ar gyfer pob blas ar gyfer cynulleidfaoedd i oedolion a theuluoedd … [Darllen mwy…]

SeaThought 2019

Sorry, this entry is only available in English